Çevre Politikası

DEARSAN olarak Çevreye Saygılı Üretim" sloganıyla sürdürdüğümüz  askeri ve ticari gemi dizayn, inşa, onarım faaliyetlerimizde uygulamakta olduğumuz Çevre Politikamız;
 

-İlgili Çevre Yasa ve Yönetmeliklerine uymak,

- Tüm faaliyetlerimizi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak düzenlemek ve bu gereklere uymak,

- Çevreye olumsuz etkileri minimize etmek için atık oluşumunu en aza indirmek, tekrar kullanımı ve geri dönüşümü desteklemek,

- Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çalışanlarımıza kazandırmak,

- Acil durum hallerinde dahi çevreyi korumak için prosedürler ve talimatlar oluşturmak,

- Çalışanlarımıza, taşeronlarımıza ve yan sanayicilerimize  ilgili eğitimleri vererek  bilinçlendirmek,

- Üretim ve verimlilik konularında teknolojik iyileştirmeler yaparak hammadde ve enerji kullanımını azaltmak.
 

DEARSAN; Faaliyetlerindeki önemli çevre etkenlerini belirlemeyi, tanımlamayı ve bu etkenlerle ilgili amaç, hedef ve programlar oluşturmak için kurmuş olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.
 

Çevresel etkenlere karşı amaç ve hedeflerimiz;

- Hava, su ve toprak kirliliğini en aza indirmek,

- Karbon salımını azaltmak için faaliyetler yapmak ve bu amaçla karbon ayak izimizi düzenli olarak ölçerek, enerji, doğal kaynaklar ve malzemelerin verimli kullanılmasını sağlamak,

- Faaliyetlerimizin ve taşeronlarımızın kuruluşumuzda yaptıkları faaliyetlerden kaynaklanan çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve etkilerini en aza indirmek.

-Çevre ve deniz koruma derneklerine üye olarak çevreye ve denizlerimizin korunmasına yardımcı olmak.